rejsetag

Der har i en tid nu været en masse snak om det, der kaldes for cannabis-olie eller CBD-olie. Og det er der flere grunde til. For det første indeholder olien det aktive stof THC, som er det stof, der ofte vil føre til en omtåget og om noget beruset tilstand ved indtagelse i større mængder, og for det andet har det i en lang periode ikke været lovligt at indtage i Danmark. Læs mere her.

Cannabis-olie med lavt THC-indhold er ikke et euforiserende stof

Det har dog i nogen grad ændret sig nu. Indtages CBD-olie, som har et TCH-niveau, der ligger på under 0,2%, er det nemlig ikke ulovligt i Danmark. Stoffet i denne mængde omfattes derfor ikke længere af loven om euforiserende stoffer, og derfor bliver det nu nærmere betragtet som værende for eksempel et medicinsk præparat.

Olien udskrives endnu kun på forsøgsbasis

Dog er det ikke alle, der har adgang til olien, da det i første omgang kun er en læge, der kan udskrive den. Og det er endnu på forsøgsbasis, hvorfor det ikke er alle patienter, der vil blive gokendte til at prøve sig frem med den meget populære og om noget omdiskuterede olie. Og det er for eksempel patienter med kroniske smerter efter flere års arbejde med maskiner.

Virkningen er forskellig fra person til person

Derudover er det heller ikke alle, der oplever de gavnlige effekter, som cannabis-olien kan bidrage med. Nogle vil slet ikke kunne mærke nogen forskel, og andre vil opleve negative følgevirkninger. Dog oplever langt størstedelen kun de altoverskyggende positive effekter, som olien kan give. Det være sig for eksempel smertelindring af kroniske smerter og gener og dermed også en øget livskvalitet.

Kroniske smerter nedsætter ens livskvalitet markant

For det er netop især hos patienter med kroniske smerter, som dagligt er generede eller endog tyngede i deres hverdag, at olien kan komme på tale. De kroniske smerter kan nemlig måske lindres, og dermed vil disse patienter opleve en forhøjet livskvalitet. Smerterne kan være kommet efter at have gjort de samme bevægelser mange år i træk med diverse maskiner, og det kan have ført til besværligheder, når det kommer til udførelse af jobbet.

En rigtig maskinarbejder kan også have brug for at blande olien op

Olien indtages gennem for eksempel en drik. Mange er ikke så glade for den noget markante smag, og derfor kan den med fordel blandes op med for eksempel et glas saft, som kan tage toppen af smagen. Dog er der kun tale om nogle få dråber, der skal blandes i.

Du skal blot indtage nogle få dråber

Der skal nemlig bare indtages, hvad der svarer til nogle få dråber dagligt over nogle måneder, og allerede her burde der så vise sig nogle effekter. Hvis det ikke er tilfældet, kan man øge sin dosis i nogle måneder og se, om det giver nogle bedre resultater.

Måske kan du få lov at prøve

Kontakt din læge, hvis du tror at du kan få lov til at prøve den meget populære CBD-olie og find ud af, om det netop er det præparat, som du i så lang tid har ledt efter til lindring af dine kroniske smerter.